Изданы материалы V научно-практической конференции "Лепельскія чытанні"


16.12.2012   Просмотров: 2650

Изданы материалы V научно-практической конференции "Лепельскія чытанні"

Изданы материалы V научно-практической конференции

"Лепельскія чытанні"

 Обложка

Сведения об авторах

Бараноўскі Андрэй Леанідавіч, загадчык бібліятэкі ДУА “Сярэдняя агульнаадукацыйная школа № 4 г. Дзяржынска”.

Валодзiна Таццяна Васільеўна, загадчык аддзела фалькларыстыкі Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, дацэнт.

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Галаўнін Аляксей Аляксеевіч, дацэнт кафедры інжынернай графікі Цвярскога Дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта, кандыдат тэхнічных навук.

Голубеў Валянцін Фёдаравіч, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук.

Грэбень Яўген Аляксандравіч, загадчык кафедрай філасофіі і гісторыі УА “Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны універсітэт”, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Давідоўская Вольга Мікалаеўна, галоўны захавальнік фондаў УК “Віцебскі абласны краязнаўчы музей”.

Клімаў Марат Васільевіч, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Лобач Уладзімір Аляксандравіч, дацэнт кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі УА “Полацкі дзяржаўны універсітэт”, кандыдат гістарычных навук.

Ляшкевіч Элона Аляксандраўна, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Мішын Павел Іванавіч, старшы выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі УА “Полацкі дзяржаўны універсітэт”.

Мішына Вера Іванаўна, старшы выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі УА “Полацкі дзяржаўны універсітэт”.

Новікаў Сяргей Яўгенавіч, загадчык кафедры гісторыі, сусветнай культуры і турызму УА “Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт”, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч, загадчык навуковафондавага аддзела археалогіі, нумізматыкі і зброі УК “Нацыянальнага гістарычнага музея РБ”, кандыдат гістарычных навук

Раманава Ірына Мікалаеўна, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Стэльмах Аліна Уладзіміраўна, дырэктар УК “Лепельскі раённы краязнаўчы музей”.

Тарасаў Сяргей Васільевіч, дацэнт кафедры паліталогіі і гуманітарных дысцыплін ПУА “Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва”, кандыдат гістарычных навук.

Тухта Валерый Уладзіміравіч, настаўнік ДУА “Слабацкая дзяржаўная агульнаадукацыйная школа” Лепельскага раёна

Харытановіч Зоя Анатольеўна, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Шаркоўская Наталля Юр’еўна, вядучы навуковы супрацоўнік УК “Віцебскі абласны краязнаўчы музей”.

Якаўлева Галіна Мікалаеўна, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі і сусветнай культуры УА “Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат гістарычных навук.

Якаўлеў Дзяніс Віктаравіч, старшы навуковы супрацоўнік УК “Віцебскі абласны музей Героя Савецкага Саюза М.Ф. Шмырова”.

Перечень статей

Харытановіч З.А. Папярэднія вынікі Даследаваня гарадзішча Верабкі

Клімаў М.В. ДАДАТКОВЫЯ АРХЕАЛАГІЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ НА ПАЎВЫСПЕ КАЛЯ В. СТ. ЛЕПЕЛЬ У СУВЯЗІ З ПРАБЛЕМАЙ ВЫЗНАЧЭННЯ АХОЎНАЙ ЗОНЫ ПОМНІКА АРХЕАЛОГІІ “ЗАМЧЫШЧА, СЕЛІШЧА XIV–XVI СТСТ.”

Плавінскі М.А. ДА РЭКАНТРУКЦЫІ ПАХАВАЛЬНЫХ ТРАДЫЦЫЙ РАННЕСЯРЭДНЯВЕЧНАГА НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСКАГА ПАДЗВІННЯ

Вайцяховіч А.В. МУЖЧЫНСКІ ІНВЕНТАР З КУРГАНОЎ ВЯРХОЎЯЎ БЯРЭЗІНЫ ДНЯРОЎСКАЙ У АГУЛЬНЫМ КАНТЭКСЦЕ ПАХАВАЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ

Ляшкевич Э.А. СРЕДНЕВЕКОВОЕ РЫБОЛОВСТВО НА ОЗЕРЕ МЕДЗОЗОЛ

Тарасаў С.В. ГАНЧАРНЫЯ КЛЕЙМЫ БЕЛАРУСі і СУМЕЖНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ

Голубеў В.Ф. КАРТА ГОРАДА НОВЫ ЛЕПЕЛЬ З БІБЛІЯТЭКІ АКАДЭМІІ НАВУК ЛІТВЫ

Голубеў В.Ф. Устава Льва Іванавіча Сапегі гораду Новы Лепель       на льготы і слобады ад 16 ліпеня 1589 г

Голубеў В.Ф. Устава мяшчанам горада Новы Лепель пасля завяршэня дванацацігадовай слабады ў 1601 г

Шарковская Н.Ю. ЛЕПЕЛЬСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В ФОНДАХ ВИТЕБСКОГО ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩА

Валодзіна Т.В., Лобач У.А. ЛЕС У ТРАДЫЦЫЙНАЙ КАРЦІНЕ СВЕТУ БЕЛАРУСАЎ ЛЕПЕЛЬШЧЫНЫ

Мишин П.И. ИСТОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СВ. ЮРИИ КАК О ХОЗЯИНЕ ВОЛКОВ (НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИОННЫХ ВЕРОВАНИЙ КРЕСТЬЯН ЛЕПЕЛЬСКОГО УЕЗДА)

Мішына В.І. РЫТУАЛЬНЫ СТАТУС І СІМВАЛІЧНЫЯ ФУНКЦЫІ ДАРОГІ Ў АБРАДАВАЙ ПРАСТОРЫ ТРАДЫЦЫЙНАГА ВЯСЕЛЛЯ БЕЛАРУСАЎ ЛЕПЕЛЬШЧЫНЫ

Тухта В.У. ПОЎНЫ ГЕОРГІЕЎСКІ КАВАЛЕР – ДАМІНІК КАНОПКА

Яковлева Г.Н. ЛЕПЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В 1918 – НАЧАЛЕ 1921 ГГ

Романова И.Н. «ЛЕПЕЛЬСКОЕ ДЕЛО»: ОТ МОЛЧАЛИВОГО БУНТА ДО ШИРОКОМАСШТАБНЫХ РЕПРЕССИЙ

Новікаў С.Я. ТАНКАВЫЯ ЎДАРЫ НА ЛЕПЕЛЬСКІМ НАПРАМКУ АБО ТАНКАВАЯ БІТВА ПАД СЯННО ЛЕТАМ 1941 ГОДА?

Головнин А.А. ЭПИЗОДЫ БОЕВОГО ПУТИ ДОБЛЕСТНОГО ЭКИПАЖА ТАРАКАНОВА Н.Н. И ЗАНЬКО Ф.П. (ПО МАТЕРИАЛАМ НАГРАДНЫХ ЛИСТОВ)

Барановский А.Л. 201-Й УКРАИНСКИЙ ОХРАННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ БАТАЛЬОН НА ЛЕПЕЛЬЩИНЕ

Гребень Е.А. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА ЛЕПЕЛЬЩИНЕ В УСЛОВИЯХ НАЦИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ

Давидовская О.Н. РУКОПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ ПАРТИЗАН БРИГАДЫ «ДУБОВА» И ЛЕПЕЛЬСКОЙ БРИГАДЫ ИМ. СТАЛИНА В ФОНДАХ Витебскогобластного краеведческого музея

Яковлев Д.В. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1-Й БЕЛОРУССКОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ (ВТОРОГО СОСТАВА) НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕПЕЛЬСКОГО РАЙОНА В АПРЕЛЕ 1944 ГОДА

Стельмах А.В. ВЕСЕЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ

 


НА ГЛАВНУЮ