Издан сборник "Лепель учора і сёння" ("Нарысы гісторыі Лепельшчыны")


16.12.2012   Просмотров: 2433

Издан сборник "Лепель учора і сёння" ("Нарысы гісторыі Лепельшчыны")

Лепельский районный исполнительный комитет и Лепельский районный краеведческий музей совместно издали в 2012 году сборник научных статей:

 "Нарысы гісторыі Лепельшчыны"

Целью данного издания явилось изучение и популяризация истории, культуры и природы Лепельщины, популяризация музейных предметов и экспозиций, привлечение новых посетителей, развитие туристического потенциалу.

Обложка

Сведения об авторах статей сборника:

Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч, выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі УА «Полацкі дзяржаўны універсітэт».

Валодзiна Таццяна Васільеўна, загадчык аддзела фалькларыстыкі Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, дацэнт.

Грэбень Яўген Аляксандравіч, загадчык кафедрай філасофіі і гісторыі УА «Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны універсітэт», кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Дарафееў Анатоль Максімавіч, загадчык кафедрай экалогіі і аховы прыроды УА «Віцебскі дзяржаўны універсітэтімя П.М. Машэрава», кандыдат біялагічных навук, дацэнт.

Карпекін Канстанцін Рыгоравіч, галоўны захавальнік фондаў Установы «Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці».

Кіштымаў Андрэй Леанідавіч, дацэнт кафедры паліталогіі і гуманітарных дысцыплін ПУА «Інстытут парламентарызма і прадпрымальніцтва», кандыдат гістарычных навук.

Лобач Уладзімір Аляксандравіч, дацэнт кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі УА «Полацкі дзяржаўны універсітэт», кандыдат гістарычных навук.

Мішын Павел Іванавіч, старшы выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі УА «Полацкі дзяржаўны універсітэт».

Мішына Вера Іванаўна, старшы выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі УА «Полацкі дзяржаўны універсітэт».

Стэльмах Аліна Уладзіміраўна, дырэктар УК «Лепельскі раённы краязнаўчы музей».

Тухта Валерый Уладзіміравіч, настаўнік УА «Слабацкая дзяржаўная агульнаадукацыйная школа» Лепельскага раёна.

Шырма Вікторыя Генадзьеўна, навуковы супрацоўнік аддзела навуковага выкарыстання і публікацыі дакументаў Установы «Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці».

Шлег Таццяна Паўлаўна, галоўны захавальнік фондаў УК «Лепельскі раённы краязнаўчы музей».

Якаўлева Галіна Мікалаеўна, дацэнт кафедры усеагульнай гісторыі і сусветнай культуры УА «Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М. Машэрава», кандыдат гістарычных навук.

 Список статей сборника

Киштымов А.Л. ЛЕПЕЛЬЩИНА НА ВЫСТАВКАХ XIX–НАЧАЛА ХХ ВВ

Дорофеев А.М. ОПЫТНО-КУЛЬТУРНОЕ ХОЗЯЙСТВО «ФАТЫНЬ»

Дорофеев А.М. В.П. ЖАДАНОВСКИЙ–УЧЕНЫЙ ЛЕСОВОД, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПРИРОДЫ ЛЕПЕЛЬЩИНЫ

Валодзіна Т.В. БЕЛЯКОЎСКІ ЧОРТ: ВУЗКАЛАКАЛЬНАЕ ЛЕПЕЛЬСКАЕ ВЕРАВАННЕ Ў АГУЛЬНАЭТНІЧНЫМ КАНТЭКСЦЕ

Мішына В.І. СТРУКТУРА І СІМВОЛІКА ТРАДЫЦЫЙНАГА ВЯСЕЛЬНАГА АБРАДУ ЛЕПЕЛЬШЧЫНЫ (КАНЕЦ ХІХ–ПЕРШАЯ ПАЛОВА ХХ ст.)

Мишин П.И. ОБРАЗ ВОЛКА В НАРОДНОМ СНОТОЛКОВАНИИ ЛЕПЕЛЬЩИНЫ

Лобач У.А. СIМВОЛIКА ДАРОГI Ў ТРАДЫЦЫЙНЫМ СВЕТАПОГЛЯДЗЕ БЕЛАРУСАЎ (ПАВОДЛЕ ЭТНАГРАФIЧНЫХ I ФАЛЬКЛОРНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ ЛЕПЕЛЬШЧЫНЫ)

Аўсейчык Ул.Я. Абрад Дзяды на Лепельшчыне

Стельмах А.В. СОБЫТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА НА ЛЕПЕЛЬЩИНЕ

Шлег Т.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ЛЕПЕЛЬЩИНЕ

Стельмах А.В., Яковлева Г.Н. ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ ЛЕПЕЛЬЩИНЫ В XIX–XX ВВ

Стэльмах А.У. ЛЕПЕЛЬСКІ КАСЦЁЛ

Стельмах А.В. ГУБИНСКИЙ КОСТЕЛ И ПРИХОД

Аўсейчык Ул.Я. Стараверы Лепельшчыны ў ХІХ–пачатку ХХ стагодзя

Карпекін К.Р. ЛЕПЕЛЬСКІЯ СІНАГОГІ Ў 1920-я–1930-я гг

Стельмах А.В. РАЗВИТИЕ МЕСТЕЧЕК КАМЕНЬ И ПЫШНО В ХІХ–НАЧАЛЕ ХХІ ВВ

Стельмах А.В. ИЗ ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ НОВЫЕ ВОЛОСОВИЧИ

Стельмах А.В. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Г. ЛЕПЕЛЯ В XIX–НАЧАЛЕ XX ВВ

Яковлева Г.Н. ЛЕПЕЛЬСКИЕ БОЛЬШЕВИКИ И ОЖИДАНИЕ МИРОВОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В 1918–1919 ГГ

Ширма В.Г. Деятельность учреждений и организаций культуры Лепельщины в 1918–1923 гг

Стельмах А.В. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ КРАСНОЙ АРМИИ ЛЕТОМ 1941 г

Гребень Е.А. НАЦИСТСКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ НА ЛЕПЕЛЬЩИНЕ

Шлег Т.П. ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ НА ЛЕПЕЛЬЩИНЕ

Стельмах А.В. ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕПЕЛЬЩИНЕ

Тухта В.У. КАРНЫЯ АПЕРАЦЫІ ГІТЛЕРАЎЦАЎ СУПРАЦЬ ПАРТЫЗАН (МАЙ–ЧЭРВЕНЬ 1944 Г.)

Тухта В.У. ДЗЕЙНАСЦЬ НА ТЭРЫТОРЫІ ЛЕПЕЛЬСКАГА РАЁНА ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГАДЫ «ЧЭКІСТ»

Стэльмах А.У. ВЫЗВАЛЕННЕ ЛЕПЕЛЬШЧЫНЫ

Стельмах А.В. Социально-экономическое положение Лепельского района после освобождения

Шлег Т.П. ИЗ ИСТОРИИ ЛЕПЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ–ИНТЕРНАТА


НА ГЛАВНУЮ