Изданы материалы VІІ научно-практической конференции "Лепельскія чытанні" 2016 г.


19.08.2017   Просмотров: 893

Изданы материалы VІІ научно-практической конференции "Лепельскія чытанні" 2016 г.

Изданы материалы VІІ научно-практической конференции "Лепельскія чытанні"

В сборнике размещены научные артикулы участников 7-й научно-практической конференции "Лепельскія чытанні", посвященные вопросам истории и культуры Лепельщины. Книга рассчитана на историков, краеведов, а также на широкий круг читателей.

Перечень статей:
Валодзіна Т. В. Уяўленні сферы чарадзейства на Лепельшчыне
Лобач У. А. Легендарныя “царкавішчы” Лепельшчыны
Мішын П. І. Аналіз вобразаў ваўка і мядзведзя ў лепельскай казцы
Мішына В І. Лепельскае вяселле ў сістэме лакальных традыцый вясельнага абраду Беларускага Падзвіння
Дучыц Л. У. Археалагічныя раскопкі на тэрыторыі Лепельскага павета ў ХІХ ст.
Чарняўскі М. М. Даследаванні помніка каменнага – бронзавага вякоў "Прыгожая Верацея" у 2016 г.
Клімаў М. В. Матэрыялы да гісторыі мікрарэгіёна возера Ворань
Голубеў В. Ф. “А w miescie Jesie, to jest w Nowym Leplu...” (яшчэ раз да пытання аб лакалізацыі і эвалюцыі назвы Лепеля)
Голубеў В. Ф. Новы дакумент па гісторыі Лепеля: – ліст вялікага князя літоўскага Жыгімонта Аўгуста на вызваленне мяшчан г. Лепеля ад усіх відаў мыта падчас гандлю на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага ў 1568 – 1578 гг.
Голубеў В. Ф., Жлутка А. А. Акт візітацыі Лепельскага парафіяльнага касцёла1654 г.
Доўнар А. Б. Лепельскія мяшчане гандлявалі з Рыгай (дакумент па справе лепельскіх мяшчан аб суднаходстве ракі Ула 1612 – 1613 гг.)
Леаненка С. П. Паўстанне 1863 – 1864 гг. у Лепельскім павеце: праблема ўзаемадзеяння паміж сялянамі і шляхтай
Лабачэўская В. А. Новыя матэрыялы да біяграфіі М.Ф. Кусцінскага (1829 – 1905) па архіўных і апублікаваных крыніцах
Киржанова В. С. Поликарп Александрович Сченснович – первый директор Лепельской гимназии
Падерова И. В. Демографическое положение в крестьянской среде в Лепельском уезде в начале XX века
Мяньчэня С. В. Важнейшае з мастацтваў: з гісторыі з’яўлення кінематографа ў Лепелі (1911 – 1915 гг.)
Карпекін К. Р. Яўрэі ў гісторыі Лепеля (1860-я – 1910-я гг.)
Аўсейчык У. Я. Яўрэі Лепеля ў міжваенны перыяд (па ўспамінах жыхароў горада і раёна)
Сумко Е. В. Лепельское уездное бюро юстиции (1918 – 1922 гг.): структура, функции, деятельность
Мясаедава С. М. “Я не прызнаю сябе вінаватым …”. З гісторыі дзейнасці органаў лепельскага самакіравання падчас польскай акупацыі 1919–1920 гг.
Базарэвіч Г. Х. Арганізацыя дапамогі галадаючаму насельніцтву Паволжа на Лепельшчыне (1921 – 1923 гг.)
Яковлева Г. Н.; Стельмах А. В. Кадровый состав и материально-техническая база структур Березинской водной системы в 1920-е годы
Тухта В. У. Стварэнне калектыўных гаспадарак на Лепельшчыне ў 1930-я гг.
Воронова Н. В. Две переписи населения, разделённые войной. Лепельский район в 1939 – 1959 гг.
Яковлев Д. В. Электронная база данных “Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны” как источник по изучению оккупационного режима на территории Лепельского района в 1941 – 1944 гг.
Пуховицкая Ю. С. Деятельность мирового суда Лепельской районной управы в годы немецкой оккупации (1941 – 1944).
Буевич Т. В. Лепельское самоуправление: крах уничтожения немецко-фашистскими захватчиками Полоцко-Лепельской партизанской зоны (сентябрь 1943 г. – февраль 1944 г.)
Гребень Е. А. Протоколы допросов партизанами военнопленных как источник по истории Лепельщины периода нацистской оккупации
Мізярска Н. А. Гісторыя і сучаснасць маёнтка Арэхаўна Лепельскага павета


НА ГЛАВНУЮ