Изданы материалы VІ научно-практической конференции "Лепельскія чытанні"


30.04.2015   Просмотров: 1693

Изданы материалы VІ  научно-практической конференции "Лепельскія чытанні"

 

 Сведения об авторах: 

1.      Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч, кандыдат гістарычных навук, загагдчык  кафедрай УА “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”;

2.      Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч, загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

3.      Віннікава Марыя Мікалаеўна, старшы навуковы супрацоўнік ДНУ “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і мастацтва НАН Беларусі”, кандыдат мастацтвазнаўства;

4.      Ганчарэнка Алена Аляксандраўна, старшы навуковы супрацоўнік УК «Лепельскі раённы краязнаўчы музей»; 

5.      Голубеў Валянцін Фёдаравіч, загадчык аддзела гісторыі Беларусі  Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі  Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

6.      Грэбень Яўген Аляксандравіч, загадчык кафедры філасофіі і гісторыі УА “Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт”, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

7.      Дучыц Людміла Уладзіміраўна, старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

8.      Давідоўская Вольга Мікалаеўна, галоўны захавальнік фондаў УК «Віцебскі абласны краязнаўчы музей»;

9.      Касцюкевіч Анастасія Уладзіміраўна, магістр гістарычных навук, аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

10.  Клімаў Марат Васільевіч, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

11.  Кенько Павел Міхайлавіч, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

12.  Корсак Алеся Іосіфаўна, загадчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторы УА “Полацкі  дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

13.  Лабачэўская Вольга Аляксандраўна, дацэнт кафедры этналогіі і фальклору УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва», кандыдат мастацтвазнаўства; 

14.  Лобач Уладзімір Аляксандравіч,  дацэнт кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат гістарычных навук;

15.  Ляшкевіч Элона Аляксандраўна, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

16.  Мішына Вера Іванаўна, старшы выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі УА “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”;

17.  Мішын Павел Іванавіч, старшы выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі УА “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”; 

18.  Мяньчэня Сяргей Віктаравіч, старшы выкладчык кафедры філасофіі і гісторыі УА “Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт”;

19.  Новікаў Сяргей Яўгенавіч, загадчык кафедры гісторыі сусветнай культуры і турызму УА «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт», кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

20.  Плавінскі Мікалай Аляксандравіч, загадчык кафедры турызму і гасціннасці УА “Полацкі дзяржаўны  ўніверсітэт”, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

21.  Пухавіцкая Юлія Сямёнаўна, навуковы супрацоўнік УК “Віцебскі абласны краязнаўчы музей”;

22.  Стэльмах Аліна Уладзіміраўна, дырэктар УК “Лепельскі раённы краязнаўчы музей”;

23.   Сумко Алена Вячаславаўна, дацэнт кафедры айчынный і ўсеагульнай гісторыі УА “Полацкі дзяржаўны  ўніверсітэт”, кандыдат гістарычных навук;

24.  Тухта Валерый Уладзіміравіч, настаўнік гісторыі УА “Слабадская дзяржаўная дзіцячы сад-сярэдняя школа” Лепельскага раёна;

25.  Харытановіч Зоя Анатольеўна, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

26.  Шаркоўская Наталля Юр’еўна, вядучы навуковы супрацоўнік УК “Віцебскі абласны краязнаўчы музей”;

27.  Якаўлева Галіна  Мікалаеўна, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі і сусветнай культуры УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. П.М. Машэрава», кандыдат гістарычных навук;

28.  Якаўлеў Дзяніс Уладзіміравіч, галоўны захавальнік фондаў Віцебскага абласнога музея Героя Савецкага Саюза М.Ф. Шмырова. 

 

        Перечень статей:

Харытановіч З. А. Даследванні на гарадзішчы Верабкі ў 2012 годзе

Плавінскі М. А. Археалагічныя культуры Беларускага Падзвіння трэцяй чвэрці І тыс. н.э.: пытанні храналогіі і ўзаемадачыненняў у святле апошніх даследаванняў

Вайцяховіч А. В. Даследаванне курганнага могільніка каля в. Велеўшчына ў 2008 г.

Ляшкевіч Э. А. Восці з тэрыторыі Паўночнай Беларусі (археалагічны аспект)

Клімаў М. В.,  Кенько П. М. Археалагічная спроба лакалізацыі пабудоў у прыбярэжнай частцы Лепеля

             Костюкевич А. В. Ожерелье из Новых Волосовичей как предмет импорта

Лобач У. А.  Сакральная геаграфія Лепельшчыны: сімволіка і рытуальныя функцыі

Аўсейчык У. Я. Асаблівасці каляндарных памінальных абрадаў беларусаў Лепельшчыны (па матэрыялах ХІХ – пачатку ХХІ стагоддзя)

Мишин П.И. Мифологические истоки некоторых традиционных представлений о ведьмах (на примере этнографических материалов Лепельщины)

Мішына В. І. Прадметны код традыцыйнага вяселля Лепельшчыны

Тухта В. У. Крыніца "Пад Богам": да праблемы вывучэння і захавання культавых крыніц Лепельшчыны

Голубеў В. Ф. Справа аб перадачы маёнтка Лепель манахіням віленскага бернардынскага манастыра

Пухавіцкая Ю.  С. Пераход уніятаў у праваслаўе на Лепельшчыне

Тухта В. У. Лепельскі павет. Крымінальная хроніка першай паловы ХІХ стагоддзя

Гончаренко  Е. А.  Документы по утверждению герба г. Лепеля

Дучыц Л. У.  Лепельшчына ў выданні «SŁOWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH» (1880–1902)

Шарковская  Н. Ю. «Истории» некоторых экспонатов музея М. Ф. Кустинского в Завидичах

Лобачевская  О. А. Фотографическое наследие М.Ф. Кустинского (1829 – 1905) в собрании отдела рукописей библиотеки Вильнюсского университета

Віннікава М. М. Народныя дываны і посцілкі Лепельшчыны ў матэрыялах экспедыцыі 1980 г.

Мяньчэня С. В. Некаторыя аспекты дзейнасці Лепельскага павятовага камітэта папячыцельства аб народнай цвярозасці

Яковлева Г. Н. Протоколы Лепельской уездной комиссии по партийной чистке 1921 г. как исторический источник

Сумко Е. В. Документы зонального государственного архива города Полоцка     по истории Лепельского уездного бюро юстиции (1918-1922 гг.)

Корсак А. І. Становішча насельніцтва Лепельшчыны ва ўмовах нацысцкай акупацыі (1941 – 1944 гг.): кампаратывісцкі аналіз

Новікаў С. Я.  Народныя мсціўцы полоцка-лепельскай партызанскай зоны  ў аперацыі “Баграціён”(па матэрыялах дакументальнага зборніка “Партизаны в операции “Багратион”)

Пуховицкая  Ю. С.  Письма бывших подпольщиков как источник по истории подпольного движения г. Лепеля и Лепельского района

Гребень Е А. Лепельское подполье: проблемы реконструкции

Яковлев  Д. В. Карты генерального штаба Красной Армии в фондах Витебского областного музея Героя Советского Союза М.Ф. Шмырёва (населённые пункты Лепельского района)

Давідоўская В. М.Переданы Лепельским райкомом партии

Стельмах А. В. О некоторых проблемах судоходства и сплава леса по Березинской водной системе

Пуховицкая Ю.С. Лепельское педагогическое училище (1929 -1956 гг.)

Пуховицкая Ю.С. Исторический обзор Домжерицкого сельсовета Лепельского района

 


НА ГЛАВНУЮ